aolifo.de
aolifo.de

My classroom notebook - Wo de ketang huodong sheji biji - yuyan jineng pian. ISBN: 9787040348897

My classroom notebook - Wo de ketang huodong sheji biji - yuyan jineng pian. ISBN: 9787040348897My classroom notebook - Wo de ketang huodong sheji biji - yuyan jineng pian. ISBN: 9787040348897
19,99 EUR
incl. 7 % Tax excl. Shipping costs

- +
Product No.:
4010
9787040348897
Shipping time*:
2-7 Days (DE), 3-30 Days (World 2-7 Days (DE), 3-30 Days (World
Print data sheet
Print
Wishlist
Chinese Title: 国际汉语教师自主发展丛书·我的课堂活动设计笔记:语言技能篇
ISBN-10: 7-04-034889-6, 7040348896
ISBN-13: 978-7-04-034889-7, 9787040348897
Binding: softcover
Pages: 202
Shipping Weight: 640g
Size: 210mm x 285mm
Language: simplified Chinese
Publisher: Higher Education Press (高等教育出版社)

This book is a Chinese teacher ressource book including 71 activities especially for training of language skills for classroom teaching. With 35 sheets to copy and some specials like stickers, you have plentiful activities you can organise for your classroom teaching to make it more fun for the students.

国际汉语老师自主发展丛书 我的课堂活动设计笔记 语言技能篇
精选71个活动实例,配有35张活动复印页,发现式教师学习理念,引导型的活动设计模式。

目录
听力活动设计 
1.连线画图 
2.最佳拍档 
3.找重点 
4.情报收集员 
5.找家人 
6.转转呼啦圈 
7.声调指挥家 
8.一起来找茬 
9.歌词大串烧 
10.连连看 
11.谁是卧底 
12.慧眼识真 
13.谁是大厨师 
14.快来猜真假 
15.你来说,我来画 
16.我来做编辑 
17.听不同 
口语活动设计 
18.我是导游 
19.公交车上 
20.做客 
21.闲聊串烧 
22.聪明的售货员 
23.非诚勿扰 
24.背对背,找不同 
25.阻塞游戏 
26.服务员,点餐 
27.谁是大富翁 
28.知心朋友 
29.艰难的约会 
30.行动连连看 
31.语篇标记扑克牌 
32.插话 
33.故事接龙 
34.火眼金晴 
35.谁是终结者 
阅读活动设计 
36.句子拆拆拆 
37.绘制语义图 
38.一起去旅行吧 
39.猜词游戏 
40.报纸剪贴画 
41.计时阅读 
42.过目不忘 
43.对症下药 
44.排序高手 
45.画龙点睛 
46.大预言家 
47.读文画图 
48.读诗歌 
49.找故事 
50.谁知我心 
51.图文配对 
52.看谁找得快 
53.看谁抢得多 
写作活动设计 
54.匿名评审 
55.课堂日记 
56.连环画册 
57.文体转换 
58.毕业纪念册 
59.书信导游 
60.我的...
61.完美的简历 
62.我的采访稿 
63.求助信 
64.完成文章 
65.故事大串烧 
66.新闻评论员 
67.算命先生 
68.有始有终 
69.张冠李戴 
70.妙笔生花 
71.辩论写作 
我的活动整理箱 
活动页Articles in this category 22 / 120
Deutsch English