aolifo.de
aolifo.de

Liu Heng: Liu Heng Zixuan Ji 2 - Chinese Language Edition. ISBN: 7-80188-546-5, 7801885465, 978-7-80188-546-3, 9787801885463

Liu Heng: Liu Heng Zixuan Ji 2 - Chinese Language Edition. ISBN: 7-80188-546-5, 7801885465, 978-7-80188-546-3, 9787801885463Liu Heng: Liu Heng Zixuan Ji 2 - Chinese Language Edition. ISBN: 7-80188-546-5, 7801885465, 978-7-80188-546-3, 9787801885463
7,10 EUR
incl. 7 % Tax excl. Shipping costs

- +
Product No.:
1521
9787801885463
Shipping time*:
2-7 Days (DE), 3-30 Days (World 2-7 Days (DE), 3-30 Days (World
Print data sheet
Print
Wishlist

Chinese Title: 中国当代名作家自选集大系: 刘恒(二)
ISBN-10: 7-80188-546-5, 7801885465
ISBN-13: 978-7-80188-546-3, 9787801885463
Pages: 388
Binding: Softcover
Shipping Weight: 530g
Size: 153mm x 220mm

Language: simplified Chinese
Year of Publication: 2005

Liu Heng: Liu Heng Zixuan Ji 2 - Chinese Language Edition.

中国当代名作家自选集大系: 刘恒(二)
九月感应,虚证,逍遥颂,逍遥跋,拳圣

心情确实糟透了。白纸在笔尖下面吱吱乱叫,像有汗的手指搓着一块有汗的皮肤,可是没有快意。我想起一笔又一笔债务。我是为了躲债才逃到这里来的。过去漏算的利息带着小数点儿突然浮出脑海,令人格外沮丧。我记不清欠债的历史,也记不甭谁是债主。我只记着一大片数字,人群一样张牙舞爪地朝我扑过来。我暗叫一声跑吧!就跑到这里来了。


We recommend the following productsArticles in this category 162 / 168
Deutsch English